BFT Logistik og Ejendomme ApS - Theilgaards Torv 9 – 4600 Køge

LinkedIn

Facebook

Hos BFT har vi en mangeårig tradition for at have fokus på miljøarbejdet og den grønne omstilling. Det er vores overordnede målsætning, at vi aktivt medvirker til at reducere den negative miljøpåvirkning på alle niveauer. Derfor følger vi løbende udviklingen og tilstræber de miljørigtige løsninger.

Nedenstående er eksempler på områder vi har fokus på i BFT.

 • Vi følger udviklingen på miljø rigtig transportmidler tæt og tilpasser os i løbende.
 • Kræver at alle køretøjer, som er tilknyttet virksomheden, er min. EU Norm 5
 • Vores administrative firmabiler udskiftes gradvis til El/Hybrid.
 • Vores kørselsruter optimerer vi dagligt ud fra mindst mulig miljøbelastning. Kriterier er vægt, volumen og færrest kørte kilometer.
 • Dieseltruck er udskiftet til El-truck.
 • Miljøbelastningen fra emballage reducerer vi ved kildesortering og miljøgodkendt bortskaffelse.
 • Energi rigtige lokaler.
 • Energieffektiviserer lyskilder ved skift til LED og brug af bevægelsessensorer.
 • Vandbesparende tiltag i områderne badeværelse og køkken.
 • Vi gør i høj grad brug af papirløs distribution. Pakkesedler, returbilag, kørevejledninger m.m. er overgået til elektronisk kommunikation via egenudviklet BFT-app.
 • Miljøforbedringer et fast punkt på firmamøder.

 

Samarbejde med El-retur

Gennem samarbejde med El-Retur er vi godkendt som oplagringsplads for elektronikskrot og bortskaffer herigennem alle returtagne hvidevarer via WEEE ordningen.

Vi er miljøgodkendt som modtager af elektronikskrot i fraktionerne 1-2-3 og 5
Se mere her.

Vi afholder jævnligt dialogmøder med vore partnere for altid at være på forkant med udvikling og reglementer inden for miljøområdet.